Home

NEWS »

ANTIBODY PLATFORM FOR SPECIFIC DETECTION AND TREATMENT

Millions of men are affected by prostate cancer every year. Effective detection and potent treatment is vital for the quality of life of these cancer patients. Diaprosts patented technology is an innovation that takes the effectiveness of both detection and treatment of prostate cancer to the next level.

AN INSPIRING CHALLENGE »

Prostatacancer är en av våra vanligaste cancerformer. Forskningen inom området är intensiv och utmaningarna är många. Bättre diagnos och behandling kan göra livet bättre för miljoner män över hela världen.

Read more »

AWARDED TECHNOLOGY »

Diaprost har utvecklat en unik teknologisk plattform som bygger på en specifik antikropp. Teknologin möjliggör mycket hög specifitet både vid behandling och vid upptäckt av prostatacancer. Teknologin är patenterad och har rönt stor uppmärksamhet över hela världen.

Read more »

RENOWN RESEARCHERS »

Diaprost är en spin-off från forskning på Lunds Universitet, Sverige. Idag pågår vår forskning på några av världens ledande universitet och cancercentra. Våra forskare har en gedigen bakgrund inom området och en lång rad uppmärksammade publikationer.

Read more »

Contact

ADDRESS

Diaprost AB
SE-223 81 Lund

VISITING ADDRESS

Medicon Village
Scheelevägen 2, Lund

CONTACT

+46 709 22 41 40
johan.drott@diaprost.com